<div align="center"> <h1>EMSoft Media</h1> <h3>Media, radio przez internet.</h3> <p>media, telewizja, radio, internet</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.emsoft.strefa.pl" rel="nofollow">www.emsoft.strefa.pl</a></p> </div>